Home
About
Total: 293

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Հասարակագիտություն 12

  Պետրոսյան Ս. Պ 505 Հասարակագիտություն: Դասագիրք հանրակրթական ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի համար /Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016. - 144+8 էջ ներդիր:

 • READ
  ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 12 հումանիտար հոսք

  ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: 12–րդ դասարան: Հումանիտար հոսքի դասագիրք /Հ 282 Երկրորդ՝ լրամշակված հրատարակություն: Ա. Մելքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան, Է. Մինասյան.—Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2016.— 320 էջ

 • READ
  Հայ գրականություն 12

  Գասպարյան Դ., Քալանթարյան ժ. Գ 316 Հայ գրականություն: Հանրակրթական դպրոցի 12-րդ դասա րանի դասագիրք / Դավիթ Գասպարյան, Ժենյա Քալանթարյան:– Եր.: «Արևիկ», 2016.– 224 էջ: Նկ.:

 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին, որպես հասարակական կազմակերպություն: 2001 թվականին այնվերակազմավորել է հիմնադրամի: