Home
About
Total: 422

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Հայոց Պատմություն 9 Մաս 1

  Հայոց պատմություն: Դասագիրք հանրակրթական հիմնական դպրոցի 9–րդ դասարանի համար/ Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Ա. Վիրաբյան.— Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2019. Մաս 1.— 104 էջ:

 • READ
  ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ 6 ՄԱՍ 2

  Ռուսաց լեզու 6։ Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք: Մաս 2 /Բաբայան Տ., Եղիազարյան Մ., Լալայանց Ս./ -Եր.։ ՄԱՆՄԱՐ, 2019. -104 էջ։

 • READ
  ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ 6 ՄԱՍ 2

  РУССКИЙ ЯЗЫК: Учебник для шестого класса средней общеобразовательной школы/ часть 2 Н. АРАКЕЛЯН, А. ЭЙРАМДЖЯНЦ, С. САМУЭЛЯН. - Eр.: Тигран Мец, 2019. - 120 с.

 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին, որպես հասարակական կազմակերպություն: 2001 թվականին այնվերակազմավորել է հիմնադրամի: