Home
About
Total: 344

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Բնագիտություն 5

  Բնագիտություն: Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք / Է. Ղազարյան, Ա. Թռչունյան, Գ. Մելիքյան, Թ. Վարդանյան, Հ. Խաչատրյան.– Եր.: Աստղիկ Գրատուն, 2018.– 160 էջ:

 • READ
  Русский язык 5

  РУССКИЙ ЯЗЫК: Учебник для пятого класса средней общеобразовательной школы/ Н. АРАКЕЛЯН, А. ЭЙРАМДЖЯНЦ, С. САМУЭЛЯН. - Eр.: Тигран Мец, 2018. - 208 с.

 • READ
  Քիﬕա 7

  Քիﬕա. 7-րդ դասարանի դասագիրք. / Լ. Սահակյան, Հ. Խաչատրյան, Ք. Բդոյան; - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2018. - 192 էջ:

 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին, որպես հասարակական կազմակերպություն: 2001 թվականին այնվերակազմավորել է հիմնադրամի: