Home
About
Total: 346

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Հայոց պատմություն 6

  Հայոց պատմություն։ 6-րդ դասարան, դասագիրք հանրակրթական հիմնական Հ 282 դպրոցի համար /Ա․Մելքոնյան, Ա․Մովսիսյան, Է․Դանիելյան, -Երևան, Զանգակ հրատ․ 2018 - 176էջ։

 • READ
  Ինֆորմատիկա 12

  Ինֆորմատիկա: 12-րդ դաս. դասագիրք. հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար / Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյ ան; Մասն. խմբ.՝ Ռ. Աղգաշյան. - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2018. - 128 էջ:

 • READ
  Բնագիտություն 5

  Բնագիտություն: Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք / Է. Ղազարյան, Ա. Թռչունյան, Գ. Մելիքյան, Թ. Վարդանյան, Հ. Խաչատրյան.– Եր.: Աստղիկ Գրատուն, 2018.– 160 էջ:

 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին, որպես հասարակական կազմակերպություն: 2001 թվականին այնվերակազմավորել է հիմնադրամի: