Home
About
Total: 288

Lastest upload

Loading...
 • READ
  Հայ գրականություն 12

  Հայ գրականություն 12։ Ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի դասագիրք / Ա. Եղիազարյան; խմբ.՝ Վ. Սաֆարյան. -Եր.։ ՄԱՆՄԱՐ, 2016. - 184 էջ։

 • READ
  Հայոց լեզու 12

  Հայոց լեզու 12։ Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի դասագիրք /Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան: Խմբ.՝ Լ. Հովսեփյան. -Եր.։ ՄԱՆՄԱՐ, 2016. -184 էջ։

 • READ
  Հայոց լեզու 12

  Հայոց լեզու 12։ Ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի դասագիրք /Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան; Խմբ.՝ Լ. Հովսեփյան: -Եր.։ ՄԱՆՄԱՐ, 2016. - 160 էջ։

 • Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսին 29-ին, որպես հասարակական կազմակերպություն: 2001 թվականին այնվերակազմավորել է հիմնադրամի: